תנאי ביטול עסקה

נספח א׳ לתנאי שימוש – תנאי ביטול עסקה

  1. עסקה זו ניתנת לביטול בתוך 14 ימים קלנדריים ממועד ביצועה ובלבד שערכת הבדיקה לא נפתחה. לאחר שחלפו 14 ימים ממועד ביצועה לא ניתן לבטל את העסקה. כמו כן לא ניתן לבטל את העסקה במקרה בו נפתחה ערכת הבדיקה, שכן היא בגדר "טובין פסידים" לפי סעיף 14ג(ד)(1) בחוק הגנת הצרכן.
  2. במקרה של ביטול עסקה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים קלנדריים מיום ביצועה יוחזר לך התשלום ששילמת בפועל לחברה, בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  3. ביטול עסקה יבוצע רק באמצעות שליחת הודעה לחברה מכתובת הדוא"ל.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסקה עשויה לכלול אפשרות להשתמש באתר, במערכותיו ובמידע המצוי בו – דברים שהינם בגדר "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, ובהתאם לכך חל על העסקה סעיף 14ג(ד)(3) בחוק הגנת הצרכן, השולל אפשרות לבטלה. כמו כן, הדו"ח או המלצות תזונה הינם בגדר טובין המיוצרים ומאופיינים במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, ובהתאם לכך, חל על העסקה סעיף 14ג(ד)(4) בחוק הגנת הצרכן, השולל אפשרות לבטלה.

דברו איתנו עכשיו
WordPress Image Lightbox Plugin
דילוג לתוכן